RUT-AVDRAG

RUT-avdrag

**RUT – AVDRAG

 

RUT-avdrag kan göras för vissa av Ordningskonsultens tjänster. Skatteverket säger: ”om rensningen och organiseringen innebär städning och packning är det arbetet därmed skattereduktionsgrundande. Dock ger inte ommöblering och omstrukturering av hemmiljön rätt till skattereduktion.” Alltså inkluderas många av Ordningskonsultens tjänster i RUT-avdraget. Läs mer hos Skatteverket.

 

Exempel:

Vid röjning och organisering av ett kök, kommer den största delen räknas som städning. Alltså kan 8 timmar se ut så här:

5 timmar röjning och städning av köksskåp och ytor * 575 kr = 2 875. Efter RUT-avdrag 1 438 kr.

3 timmar av planering och organisering * 575 kr = 1 725 kr

Totalt:  3 163 kr istället för 4 600 kr.