Psykologerna håller med: MINDRE RÖRA = MINDRE STRESS!

ordning från röra

Det är sedan länge konstaterat av psykologer att röran i våra liv verkligen påverkar oss mentalt.

O-organisering kan spela en viktig roll i hur vi känner oss i våra hem, våra arbetsplatser och om oss själva. Röriga hem och arbetsplatser kan få oss att känna oro, hjälplöshet och överväldigade. Ändå är det sällan erkänt som en betydande källa till stress i våra liv. Lyckligtvis är det, till skillnad från andra mer allmänt kända stresskällor (t.ex. våra jobb, våra relationer), en av de enklaste livsstressorerna att fixa. Och det finns hjälp, om du känner att du inte kan få rätsida på det själv. Där skall inte finnas några skuldkänslor – det är inte annorlunda än att ta hjälp av en städfirma eller en snickare när vi inte kan, vill eller har tid.

 

Så varför leder röra till så mycket stress?

– Röra bombarderar våra tankar med överdriven stimuli (syn, lukt, känsel), vilket gör att våra sinnen arbetar övertid på stimuli som      inte är nödvändiga eller viktiga.

– Röra distraherar oss genom att rikta vår uppmärksamhet bort från vad vi borde/vill fokusera på.

– Röra gör det svårare att slappna av, både fysiskt och mentalt.

– Röra signalerar kontinuerligt till våra hjärnor att vårt arbete aldrig är färdigt.

– Röra gör oss oroliga för att vi aldrig är säkra på vad vi behöver göra för att ta oss till botten av högarna.

– Röra skapar skuldkänslor (”jag borde vara mer organiserad”) och vi skäms, speciellt när vänner eller arbetskamrater oväntat    kommer förbi.

– Röra hämmar kreativitet och produktivitet. Öppna utrymmen hjälper de flesta att tänka klarare, och tillåter lättare brainstorming    och problemlösning.

– Röra frustrerar oss genom att hindra oss från att hitta det vi behöver snabbt (t ex filer och pappersarbete som förloras i ”högen” eller nycklarna som uppslukats av röran).

 

Jag måste också definitivt påpeka att röran inte bara gäller vår fysiska miljö. Mental röra kan vara lika stressande, om inte mer stressande än fysisk röra. Även om det finns en hel massa artiklar av förslag som jag kan erbjuda för mental rensning, är en av de mest grundläggande och användbara tipsen att fokusera på ett projekt i taget utan distrahering av mobiltelefoner, e-postmeddelanden och andra elektroniska prylar. Du kommer att bli förvånad över hur mycket mer du ska uppnå när du fokuserar på ett projekt utan att tillåta något annat att komma i vägen. Jag är väl medveten om att det är svårt att göra, men det är möjligt. Och jag tror att du kommer att hålla med mig om det är väl värt ansträngningen, när du ser hur mycket du blir klar med och hur bra du känner dig när uppgiften är klart!

 

(urdrag från Dr Sherrie Bourg Carters artikel https://www.psychologytoday.com/us/blog/high-octane-women/201203/why-mess-causes-stress-8-reasons-8-remedies)

Theme: Overlay by Kaira +46 0733 - 63 93 03
info@ordningskonsulten.com
Prenumerera på Inspirationsbrevet
Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
Youtube
Youtube