EXPERTKOLUMN I LOKALTIDNINGEN – 78

Så många läsartips denna gången! Om de förhatliga hörnskåpen i köket, om återvinningskärl i köket och om huruvida man skall placera micron i bottenskåpet.

Och till sist en fråga om hur man hänger gardiner.