Psykologerna håller med: MINDRE RÖRA = MINDRE STRESS!

Psykologer håller med om att röran i våra liv verkligen påverkar oss mentalt, ändå är det sällan erkänt som en betydande källa till stress i våra liv. Lyckligtvis är det en av de enklaste livsstressorerna att fixa. Så varför leder röra till så mycket stress?