VARFÖR BLIR VI O-ORGANISERADE?

Varför blir vi o-organiserade? För vi föds ju inte så…
Där finns hinder som försvårar det för dig – och jag delar upp dem i tre delar: