EXPERTKOLUMN I LOKALTIDNINGEN – 54

Papper, papper, papper….
Vi har under åren varit dåliga på att ha en rutin för inkommande papper. Det är allt från räkningar, barnens teckningar och skolarbeten, reklamblad och annat diverse som kommer in …