VARFÖR BLIR VI O-ORGANISERADE?

O-organiserad

 

För vi föds ju inte så…
Där finns hinder som försvårar det för dig – och jag delar upp dem i tre delar:
TEKNISKA HINDER – detta är enkla mekaniska misstag i en persons organisering som är relativt lätta att ändra på. T.ex. att inte förvara sina saker där de används eller att man helt enkelt har för mycket grejer för sitt utrymme.
EXTERNA HINDER – faktorer utanför ens egen kontroll som gör det svårare att upprätthålla ett system; såsom för mycket att göra på arbetet, osamarbetsvilliga familjemedlemmar eller arbetskamrater eller för litet utrymme för de saker man försöker förvara.
PSYKOLOGISKA HINDER – gömda karaktärsdrag som saboterar ens organiseringssystem, hur mycket vi än försöker. Det kan vara att du känner en trygghet med mycket saker omkring dig och får ångest när du måste göra dig av med något, eller att du behåller allt av sentimentala skäl. Detta hinder sitter djupare i hjärtat och hjärnan och är en större utmaning än t.ex. de tekniska hinderna.

Nu skall du inte sätta dig ner och bli deprimerad för att du kanske känner att du har alla tre hindren framför dig. Du skall vara medveten om att det är inte alltid nödvändigt att lösa alla dessa frågor, vi behöver bara identifiera att de finns och sen bygga ett system runt dem, som fungerar för dig. Så hur gör du det då….?

Jag gräver vidare i ämnet i andra inlägg, där jag pratar mer om hur du sätter upp rutiner och struktur för att hålla dig på banan. Håll utkik efter dem!

Theme: Overlay by Kaira +46 0733 - 63 93 03
info@ordningskonsulten.com
Prenumerera på Inspirationsbrevet
Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
Youtube
Youtube