ORDNINGSKONSULTEN

ordning & inredning 

Användar- och köpvillkor

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online- betalning i Sverige och EU. Vi använder oss av Stripe som betalningsportal (läs deras Villkor här).

Ångerrätt

Vid köp av digitala kurser från Ordningskonsulten och / eller Organiseringsakademin, kan inte ångerrätten åberopas. 
 Vid köp av digitalt innehåll, får konsumenten tillgång till allt material i kursen omedelbart. Konsumenten har därmed uttryckligen samtyckt till påbörjad leverans och att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

Uppsägning och delbetalning av 16 / 16 - programmet

Vid köp av digitala kursen 16 / 16 - programmet gäller nedan villkor.

Första köpet (år 1) är inte ett abonnemang och kan därmed inte avslutas i förtid. Det är ett köp av en digital kurs, där konsumenten får tillgång till hela kursen omedelbart (se ångerrätt ovan). När konsumenten beställer kursen, binder sig därmed konsumenten till att fullfölja betalning för beställd kurs. Konsumenten har tillgång till kursen i 1 år.
 
Vid delbetalning: Detta är en räntefri avbetalningsplan. När konsumenten beställer kursen, binder sig därmed konsumenten till att fullfölja alla delbetalningar.

Vid köp av fortsatt medlemskap (år 2 och framåt) övergår 16 / 16 - programmet till ett medlemskap. Medlemskapet förnyas automatiskt och kan avslutas med 1 månads uppsägningstid. Vid betalning per år, sker uppsägning senast 1 månad från sista dagen av det medlemsåret (räknas från beställningsdatum). Vid månadsbetalning, avslutas medlemskapet 1 månad efter uppsägning.  Du är betalningsskyldig under hela uppsägningstiden (förtydligande: om din nästa månadsbetalning infaller under uppsägningsmånaden, ska denna betalas). Någon återbetalning sker inte.

Vid försenad eller utebliven betalning

Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 10 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso, samt avstängning görs från 16 / 16 -programmet och alla tillhörande tjänster.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi ber om överseende att vi har behållit nedan information på engelska. Behöver ni något förklarat, kontakta gärna Support.


By accessing this website (www.ordningskonsulten.com) hosted in Zenler.com, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Terms

Permission is granted to use the materials on Companies web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • a) modify or copy the materials.
  • b) use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial).
  • c) attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Companies web site.
  • d) remove any copyright or other proprietary notations from the materials.
  • e) transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any copied/downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Disclaimer

The materials on Companies web site are provided 'as is'. Company makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Company does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Limitations

In no event shall Company or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Companies Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Revisions and Errata

The materials appearing on Companies web site could include technical, typographical, or photographic errors. Company does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Company may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Company does not, however, make any commitment to update the materials.

Links

Company has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Company of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

Site Terms of Use Modifications

Company may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Governing Law

Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of Sweden.

Privacy Policy

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ Ordningskonsulten. All rights reserved

Ordningskonsulten - Powered By Zenler